ØKONOMIEN I THERMOLOGICA PRINCIPPETByggeperioden forkortes

Bygningen kan lukkes, hurtigt efter at stålpladerne er sat op, og taget er lagt på. Det indvendige arbejde med opsætningen af isolering, lægning af gulv og udførslen af hele det indvendige layout kan påbegyndes og er uafhængigt af vejrliget.

Derved reduceres risikoen ved dårligt vejr og byggerenter nedsættes.


Byggeomkostninger for en ét-etages bygning.

I henhold til udtalelser fra ingeniørfirmaet Carl Bro as forventes omkostningerne generelt at være reduceret med 7 til 12 % af omkostningerne ved et traditionelt bygget hus med betonfundament og murstens-ydervægge.

Besparelserne for store bygninger er forholdsmæssigt større, idet omkostningerne til ventilationsanlægget og til den katodiske beskyttelse er mindre end omkostningerne til et centralt opvarmningsanlæg.

Ydervæggene er i sig selv billigere og enklere end for det traditionelt byggede hus. Stålpladerne er lette og nemmere at håndtere end eventuelle betonelementer.


Byggeomkostningerne for tre-etages byggeri i Ballerup.

Arkitekterne , Dissing + Weitling as, valgte at opføre bygningen i Ballerup fuldstændigt i stål. Der blev ikke benyttet beton i byggeriet. Den bærende konstruktion i etageadskillelsen var også stålplader, der lå inde i de tværgående skillevægge. Der blev lagt stålplader som gulv, hvorpå der blev lagt parketgulv. Etageadskillelsen blev isoleret for både varme og lyd.

Neopren lejer blev indskudt mellem de tværgående bjælker og den ydre stålplade for at undgå kuldebroer.

Byggeriet var et socialt boligbyggeri, hvor kravene til omkostningerne pr m2 er meget strenge og normalt kun kan opnås ved større byggerier.

Byggeriet blev udfærdiget og opført i samarbejde med entreprenøren Phil & Søn A/S. Prisfastsættelsen blev foretaget løbende.

Byggeregnskabet er vedlagt herefter

KAB - Bygge- og Boligadministration, der var bygherreadministratorer besluttede efter færdiggørelse, at de var villige til at fortsætte med ThermoLogica princippet såfremt lejlighed bød sig.


Økonomisk brug af materialerne

Stålpladerne kan være færdigpræparerede før ankomsten til byggepladsen. Der er derfor ingen spild på arbejdspladsen.

Udskårne stykker stål fra udskæringerne til vinduer og døre kan sendes tilbage og omsmeltes til genbrug.


Genbrug af stålpladerne

Ved nedrivning af bygningen kan stålpladerne trækkes op og sendes til omsmeltning.