Referencer


Engdraget
Ganløse 4 boliger (2006)
4 Boliger
ved Engdraget i Ganløse (2006)

Bygningerne udføres i energiklasse 1 (passivhuse). Der etableres balanceret central mekanisk ventilation med behovsstyring efter fugt og temperatur. Varmeforsyning udføres som luft-til-luft varmepumpe. Ventilation varetager varmedistributionen i huset ved at der bliver etableret en komfortvarmeflade (vandbaseret), der opvarmer indblæsningsluften fra varmeveksleren. Varmeforsyning kommer fra varmepumpen. Der indsættes pollenfiltre på indsugningsluften.

Med det fuldt kontrollerede indeklima er boligerne velegnede til seniorer og personer med allergi/astma og lunge- og gigtproblemer. Der benyttes indeklimamærkede byggematerialer og maleprodukter med minimal afgasning. Der er ingen beton i boligen med undtagelse af gulvet i badeværelset. Udføres efter ThermoLogica princippet.

Der er ingen kuldebroer i konstruktionen.

Grunde udbudt af Egedal Kommune. Tilbud og budget udregnet af S&J Gruppen A/S.


HEP Huset
Stenløse (2010)
HEP Huset
Stenløse (2007-2009)

Værested for seniorer i Egedal Kommune. Værestedet fik navn efter giverne: Harald og Edith Pedersen, og takket være deres fremsyn, har datteren Bente Doris Pedersen kunnet etablere en fond, hvis midler nu – sammen med midler fra en anden Stenløseborger, Peter ”Sandal” Petersens fond – er anvendt til at bekoste opførelsen af et nyt HEP-hus på grunden, hvor det gamle hus lå. Ældrehuset er i lavenergi-klasse 1, og det betyder, at energiforbruget til opvarmning ikke overstiger 22 kWh/m2/år. Faktiske beregninger fra Cenergia A/S er energiforbruget til opvarmning 14,6 kWh/m2/år. Det er ikke tidligere lykkedes i et etplanshus af den størrelse i Danmark. Ældrehuset er bygget op i en u-form omkring et stort, højloftet fællesrum, der er omkranset af mindre rum: køkken, vinterhave, billardstue, computerrum, toiletter, depot, teknikrum og administrationskontor.

Huset fremtræder enkelt og tilbageholdende uden de store dikkedarer. Det er konstrueret efter ThermoLogica princippet og er derfor fuldstændigt tæt. De nedgravede stålplader indgår i en geotermisk konstruktion, der afgiver varme til jorden om dagen og om sommeren, mens den optager varme om natten og om vinteren. Byggeriet er desuden væsentligt bedre isoleret end normalt, og er opført med energirigtige vinduer.

Selv om huset er tæt, har det et godt indeklima. Luftskiftet sker mekanisk gennem en varmeveksler, som sørger for at trække frisk luft udefra. Den udgående varme i luften overføres til den indgående luft via varmeveksleren. Det er med til at holde energiforbruget lavt.
Arkitekt: Arkitektfirmaet C.F. Møller A/S.


Højbjergområdet
(2005)
Højbjerg Area in Hundested (2005)

ThermoLogica - Nytænkning og ansvarlighed

RH ARKITEKTER AS har udført et skitseprojekt til en boligbebyggelse på en naturskøn grund i Nordsjælland.

Der er tale om 16 én- og tofamilieshuse, i alt 26 – 32 boliger. Boligerne er orienteret nord-syd på en sydvendt skråning i kanten af en eksisterende skovbeplantning og ned mod en lille sø. Der anlægges en ny adkomstvej nord om boligerne med parkering i skoven. Der er tale om første etape af en større bebyggelse. Boligerne er tegnet efter ThermoLogica-princippet med højtisolerede stålplader som facader og tag. Mod syd er større glaspartier for udnyttelse af passiv solvarme. Boligerne er så velisolerede, at der kun under ekstreme vejrligsforhold er behov for opvarmning, og der udføres ikke et egentligt central-varmeanlæg. Kommunen er indstillet på ikke at kræve tilslutning til offentlig varmeforsyning, og det er et af EFP1-projektets hovedmål, at undersøge hvordan den supplerende varmetilførsel og produktion af brugsvand etableres. Pihl & Søn A/S deltog med budgettering.
1 Projektet "Grundlag for energitjenester i Danmark" er iværksat under Energistyrelsens energiforskningsprogram (EFP) i 2006.


KAB boliger
Ballerup (1997)
ThermoLogica for KAB, Ballerup

Arkitekt: Dissing+Weitling as, Contractor: Pihl & Son A/S
ThermoLogica er et såkaldt 0-energihus. Det består af en bygning i tre etager med to ældre- og allergivenlige boliger og fire allergivenlige familieboliger. Huset er opbygget efter en speciel konstruktion, det såkaldte ThermoLogica princip, hvor stålplader er gravet ned i jorden, hvorved de henter varme til husets stueetage og første sal. På anden sal, hvor jordvarmen ingen effekt har, hentes varmen via luftsolfangere i facaden. Derudover er huset udført som en lukket stålkasse, der beskytter beboerne mod magnetisk stråling, samt forsynet med specielle allergivenlige ventilationsanlæg. Facaderne fremstår i ubehandlede Corten-stålplader. Bygningsår 1997.Kerteminde
Jollehavn (2010)
Kerteminde
Jollehavn (2010)

Arkitekter: SUNKE & DYDENSBORG

Nyt klubhus efter ThermoLogica princippet.


Korpus
Sundhedspark Køge (2008)
KORPUS sundhedspark i Køge(2008)

Et team af entreprenører og designere (arkitekt: HVIDT & MØLGAARD A/S) har gennem de seneste to år arbejdet med udvikling af projektet ”KORPUS sundhedspark” i Køge, som er et byggeri, der konsoliderer forskellige sundhedserhverv (læger, psykologer, fysioterapeuter, diætister mv.) i samme fysiske rammer. I dette projekt har visionen været at skabe et arbejdsmiljø med rolige, smukke og stressreducerende omgivelser. Desuden har hjørnestenen i projektet været at stimulere oplevelsen mellem arkitektur og omkringliggende natur samt at inkorporere de muligheder, der i dag findes inden for IKT med trådløse netværk, videoovervågning og musik.

ThermoLogica Byggeriets kerne baserer sig på konstruktionsprincippet ”ThermoLogica”. ThermoLogica skaber på en enkel og effektiv måde de bedst mulige fysiske rammer for en god og sund bygning med et indeklima, der er under fuld kontrol. Udover kontante fordele i form af markant lavere energiudgifter og dermed lav CO2 emission har det gennem forsøg været konstateret at personer med luftsvejsproblemer har det mærkbart bedre ved ophold i ThermoLogica bygninger.


Krypilyparken
Brylle, seniorboliger (2010)
Kribyliparken (Brylle, Fyn) Senior Housing (2010)

Arkitekt: RH ARKITEKTER A/S. Hele bebyggelsen opføres som rækkehuse. En fælles rambla binder husene sammen. Det er her på denne byplads, man mødes, leger og taler sammen. Ramblaen kan med fordel forbindes til nabogrunden, så man opnår et samspil mellem bebyggelserne og beboerne. For enden af ramblaen foreslås et fælleshus, så de ældre har mulighed for fælles aktiviteter i nærområdet. Ønsker man ikke dette fælleshus, kan grunden anvendes til bolig. Hele bebyggelsen er omgivet af et grønt areal med græs og større træer.
Udvendigt fremstår bygningerne med teglstensfacade og kulsort tagpap. Bygningerne åbner sig med store glaspartier orienteret mod lyset og den omgivende have. Indvendigt fremstår bygningerne generelt hvide.

Bygningerne udføres som højisolerede lavenergihuse efter ThermoLogica princippet, hvor stålplader ud over at fungere som den centrale del af konstruktionen og som klimaskærm også er med til om dagen at lagre solvarme i jorden under huset, således at det om natten kan udnyttes til at nedsætte varmetabet gennem facaden. Her ud over er bygningens volumen optimeret og vinduerne er orientering så passiv solvarme udnyttes, og bygningerne udføres med effektiv isolering og minimering af kuldebroer. Mellem de enkelte rækkehuse er en gangzone, denne gangzone kan med fordel glas-inddækkes, for at undgå varmetab fra facaderne og udnytte passiv opvarmning.